Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Dobrodošli

mangelosnagrada.org.rs je internet prezentacija Nagrade Dimitrije Bašičević Mangelos ustanovljene 2002. godine od strane Centra za savremenu umetnost u Beogradu i The Foundation for a Civil Society (FCS) iz Njujorka kao deo regionalnog projekta Young Visual Artists Awards (YVAA).

Nagrada nosi ime značajnog umetnika, rodonačelnika konceptualne prakse i istoričara umetnosti sa prostora bivše Jugoslavije, Dimitrija Bašičevića Mangelosa.

Na linkovima se možete upoznati detaljnije sa istorijatom nagrade, procedurom za prijavu na konkurs,kao i radovima predstavljenim na prethodnim konkursima u arhivi.

Aktuelno


Katarina Petrović - Negativna poezija - online izložba 20. decembar 2020 u 20h

Negativna poezija je istraživačka online izložba Katarine Petrović, čiji je virtuelni domaćin Muzej nauke i tehnike u Beogradu  a realizovana je u okviru izložbenog programa Nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos”. Katarina Petrović je dobitnica Nagrade Mangelos za 2019. godinu.

 

Prvi segment rada čini website sa Katarininim aktuelnim istraživanjima o mogućnosti približavanja nuli kroz jezik. Okosnicu rada čini preplitanje materije i značenja fokusirajući se na intrigantni i paradoksalni koncept nule - onoga što je istovremeno i nešto i ništa. Negativna poezija je jezički eksperiment, deo kontinuiranog istraživanja kreativnih procesa, jezika i koncepta porekla. Ideja za ovaj rad dolazi iz matematičkog koncepta približavanja nuli i koncepta poništavanja gde -n i n rezultiraju 0. U računanju, nuli se možemo približiti iz pozitivnog i iz negativnog smera, a rezultujuće granice svake jednačine je beskonačnost (∞ i -∞). Pitanje je, da li se isto može primeniti na prirodni jezik?

 

Istraživanje se sastoji od dve eksperimentalne postavke -Negativne poezije mašinskog algoritma (Negative Poetry Machine Algorithm) i Negativne poezije ljudskog algoritma (Negative Poetry Human Algorithm).

 

Negative Poetry Machine Algorithm je softver koji Bibliju prevodi u njen negativ koristeći bazu podataka Okfordskog rečnika engleskog jezika. Softver je napisao Miloš Grujić.

 

Negative Poetry Human Algorithm je online performans u kojem učestvuje devet performera koji dolaze iz različitih profesija. Performans je razvijan u saradnji sa pozorišnim umetnikom Orion Maxted-om i transdisciplinarnom grupom The Interactions koju čini dvadesetak umetnika/ca i naučnika/ca koji istražujusamoorganizaciju i kolektivnu inteligenciju, čiji je domaćin Institute for Advanced Studies Univerziteta u Amsterdamu. 

 

Zbog pandemije, izložba prvobitno koncipirana za prostor Muzeja nauke i tehnike u Beogradu seli se u sferu virtuelnog. Online performans Negative Poetry Human Algorithm je ujedno i prvi događaj u okviru izložbe koji će se održati u nedelju 20.12. sa početkom u 20h. Najava događaja će biti na website-u www.negativepoetry.com. Nakon performansa u sredu 23. decembra održaće se razgovor i panel na kojem učestvuju umetnica Katarina Petrović, teoretičarka medija i književnosti dr. Dubravka Đurić (Fakultet za medije i komunikacije) uz moderaciju prevoditeljke Ljiljane Ilić (Centar za promociju nauke, Beograd).

 

Katarina Petrović

 

Katarina Petrović (1986, Niš) je umetnica i istraživačica čiji su rad i stvaralaštvo smešteni u sferu u kojoj se prepliću umetnost, nauka i humanistika. Koristi medije poput jezika, koda, zvuka i crteža. Završila je master studije na ArtScience departmanu Kraljevskog konzervatorijuma i Kraljevske akademije umetnosti u Hagu, kao i diplomske studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Kao stipendista francuske vlade pohađala je i École Nationale Supérieure des Beaux-Arts u Parizu. Radi kao nezavisna istraživačica i kordinatorka ArtScience istraživačke grupe u Centru za transdisciplinarna istraživanja Leo Apostel, Vrije Universiteit u Briselu.

 

www.katarinapetrovic.net

 

Izložba je realizovana u organizaciji Fonda Ilija & Mangelos, producenta Miroslava Karića i uz podršku Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije, Centra Leo Apostel, Vrije Universiteit u Briselu i Institute for Advanced Studies, Univerziteta u Amsterdamu.

 

 

Nagrada Dimitrije Bašičević Mangelos” koju organizuju Fond Ilija & Mangelos i Remont- nezavisna umetnička asocijacija dodeljuje se vizuelnim umetnicima i umetnicama do trideset pete godine koji/e se aktivno bave umetnošću. Više o nagradi www.mangelosnagrada.org.rs

Image and video hosting by TinyPic