Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Konkurs 2016

KONKURS za Nagradu "Dimitrije Bašičević Mangelos" za 2016. godinu

Mreža Young Visual Artists Awards

Remont – nezavisna umetnička asocijacija iz Beograda i Fond "Ilija & Mangelos" iz Novog Sada raspisuju konkurs za Nagradu "Dimitrije Bašičević Mangelos" za 2016. godinu.

Nagrada se dodeljuje vizuelnim umetnicima i umetnicama do trideset pete godine života, koji/e se aktivno bave umetnošću. Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" se dodeljuje za osoben i izvanredan višegodišnji umetnički rad, koji podrazumeva zaokruženo kritičko i estetsko promišljanje i realizaciju, ostvarene u kontinuitetu.

U saradnji sa Residency Unlimited (Njujork) i uz podršku Trust for Mutual Understanding (Njujork), Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" se organizuje i dodeljuje godišnje, pojedincu ili pojedinki, u vidu studijskog rezidencijalnog boravka u Njujorku, u trajanju od 8 nedelja.

Nagradni studijski rezidencijalni boravak u Residency Unlimited za 2016. godinu organizuje se u periodu oktobar – novembar.

Nagrada, koja nosi ime značajnog umetnika, rodonačelnika konceptualne umetničke prakse i istoričara umetnosti sa prostora bivše Jugoslavije, Dimitrija Bašičevića Mangelosa, ove godine će biti dodeljena petnaesti put.

Propozicije:

  • Na konkurs se mogu prijaviti  umetnici i umetnice rođeni/e posle 31. decembra 1980. godine
  • Na konkurs se mogu prijaviti državljani/ke Republike Srbije, kao i umetnici/ce koji/e nisu državljani/ke Republike Srbije, ali čiji su umetnički razvoj/profesionalni angažman vezani za  umetničku scenu u Srbiji

  • Kandidati i kandidatkinje treba da imaju najmanje tri godine profesionalnog/izlagačkog iskustva, a poželjno je da imaju  završene najmanje osnovne studije
  • Umetnik/ca mora imati najmanje jedan umetnički rad realizovan tokom prethodne dve godine

  • Poznavanje  engleskog jezika

Konkurs je otvoren od 31. marta do 06. maja 2016. godine. Prijavljivanje se obavlja u dva obavezna koraka:

1.     online, na sajtu Nagrade "Dimitrije Bašičević Mangelos": www.mangelosnagrada.org.rs

Online prijava treba da sadrži formular popunjen na sajtu www.mangelosnagrada.org.rs, posle čega ćete elektronskom poštom dobiti uputstvo za online registraciju i upload kraće verzije portfolia. Formular možete popuniti ovde

2.     dostavljanjem štampanog portfolia na adresu: Remont – nezavisna umetnička asocijacija, Maršala Birjuzova br. 7, Beograd, svakog radnog dana od 12 do 17h. U slučaju da portfolio šaljete poštom, uz navedenu adresu treba dodati naznaku: ZA KONKURS "DIMITRIJE BAŠIČEVIĆ MANGELOS"

Portfolio treba da sadrži:

Ime, prezime, e-mail adresu, telefon 

 CV  na srpskom i engleskom jeziku

vizuelni materijal - prikaz do 10 radova (video radovi mogu da se predstave na dva načina: 1) unošenjem linka na odgovarajućem mestu u online formularu, ukoliko video radovi postoje na nekom od video servisa (YOUTUBE, VIMEO); 2) CD/DVD sa radom/radovima može se doneti u prostorije Remont – nezavisne umetničke asocijacije)

tekstove – kratka objašnjenja radova na srpskom i engleskom jeziku (najviše 2000 karaktera sa razmacima po radu)

napomena: obavezno dostaviti i PDF portfolia na CD-u (max. 5 MB)

Rok za online prijavu i dostavljanje portfolia je 06. maj 2016. do 17h. Ukoliko portfolio šaljete poštom, pošiljka mora biti poslata najkasnije 06. maja 2016. (pečat na koverti).


Nagrada – studijski rezidencijalni boravak u Njujorku

Za dobitnika ili dobitnicu Nagrade obezbeđeni su troškovi vize, zdravstveno osiguranje, putni troškovi, smeštaj i dnevnice za vreme boravka u Njujorku, kao i samostalna izložba u Beogradu po povratku iz Njujorka.
 

Izbor dobitnika/ce i finalista/kinja

Žiri u sastavu: Ana Bogdanović (istoričarka umetnosti, Odeljenje za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta, Beograd), Marko Marković (umetnik, dobitnik Nagrade "Dimitrije Bašičević Mangelos" za 2015. godinu), Milica Pekić (istoričarka umetnosti i kustoskinja, Kiosk-platfroma za savremenu umetnost, Beograd),  Ivana Vaseva (istoričarka umetnosti i freelance kustoskinja, Skoplje) i Suzana Vuksanović (istoričarka umetnosti i kustoskinja Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad) odabraće do pet finalista i finalistkinja, sa kojima će obaviti intervjue, kako bi odlučio o dobitniku/ci Nagrade.

Online konkursni materijal će u celosti biti dostupan na sajtu Nagrade nakon
6. maja 2016. godine.

Prvi krug žiriranja biće održan nakon 15.  maja  2016. godine. Drugi krug žiriranja i intervjui sa finalistima/kinjama (na srpskom i engleskom jeziku) biće organizovani nakon 15. juna 2016. godine.


Sve dodatne informacije možete dobiti na sledeće kontakte:
mangelosnagrada@gmail.com i +381 (0)11 3223406.

Young Visual Artists Awards

Wendy W. Luers, osnivačica i direktorka Fondacije za civilno društvo (Foundation for a Civil Society) je 1990. godine, zajedno sa predsednikom Vaclavom Havelom i grupom umetnika disidenata u Čehoslovačkoj, osnovala Nagradu Jindrich Chalupecky, sa idejom da se umetnicima i umetnicama mlađim od 35 godina prizna umetnička izuzetnost i da im se omogući iskustvo boravka u SAD.  Uz podršku  Trust for Mutual Understanding iz Njujorka, Young Visual Artists Awards program razvijan je tokom godina kao međunarodna mreža sličnih nagrada, u koju su uključene:  Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Slovenija, Slovačka i Srbija. Residnecy Unlimited (RU) je organizator programa YVAA i domaćin rezidencijalnih boravaka u Njujorku od 2015. godine.

www.yvaa.tumblr.com 

Residency Unlimited

Residency Unlimited (RU) je posvećen prezentaciji, produkciji i promociji savremene umetnosti kroz brojne aktivnosti u okviru rezidencijalnih i javnih programa. Lociran u Bruklinu, RU funkcioniše kao svojevrsni hub, dinamičan prostor u kome se organizuju susreti umetnika, kustosa, art profesionalaca, izložbe, projekcije i diskurzivni programi. U saradnji sa institucijama, organizacijama i pojedincima i pojedinkama iz Njujorka, SAD i internacionalno, RU poslednjih nekoliko godina inicira i razvija različite vidove profesionalne podrške korisnicima i korisnicama rezidencijalnog programa. 

http://residencyunlimited.org