Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Miloš Đorđević

Dislokacija / Sekcija A-1

DISLOKACIJA

 

Projekat predstavlja ideju autonomije samog medija kao forme a upravo kroz novu procenu vrednosti istog. Smatram da grafika može biti legitimno i autentično autorsko delo koje ima mogućnost identičnog ponavljanja, što se odnosi na karakteristiku medija a ne dela nužno.

Mišljenja sam pre svega da se mogućnosti „reinvencije“ medija nalaze unutar njega samog i njegovih principa. Shodno tome bavim se razmatranjem šta Grafika, kao medij, može još da bude. Dalje, ništa manje važno, pojavna moć medija i uticaj na prostor u ambijentalnom smislu. Tako, postavljam grafički medij kao MOTIV.

Okosnicu ovakvog razmišljanja predstavlja grafički princip i moja interpretacija pomenutog.

Kvadrat

Svakako da se kroz rad prožimaju likovni aspekti i uočljivi elementi likovne konstrukcije. Ipak, rad je kalibriran sa namerom da se izbegnu tumačenja „sadržaja“ i skretanje pažnje sa suštinskog značenja. Likovnost je u drugom planu.

Jedino kvadrat nosi težinu likovnog čitanja. Funkcionalnost kvadrata od suštinskog je značaja za isticanje ideje u praktičnom smislu. Uvodim ga u perceptivni svet kao čist i ogoljen likovni element na površini ili kao samu površinu. Kvadrat predstavlja bazičnu, molekularnu formu.

Iako je rečnik apstraktnog izraza dominantan, figuracija je neizostavan klip mehanizma ovog rada. Naime, prisustvo autora (koje se podrazumeva tokom tehničke realizacije) neophodno je i tokom daljeg emitovanja rada. Organski element/figura (sam autor) sprovodi dalju progresiju rada.

Sekcija A

Oslobođen od faseta, margina, klasične signature, otisak se potpuno sjedinjuje sa papirom. Papir gubi ulogu nemog nosača otiska i postaje aktivan element. Otisak više nije puki slikovni prikaz. Biva rasterećen piktoralnog elementa sve do površine, konkretne plohe, što otisak ustvari i jeste. Otisak (odnosno njegov narativni sadržaj) trpi tretman redukcije, simplifikacije i transformacije. Ne podleže funkciji ekspresije.

Otisak ima tendenciju potpune dominacije nad zidom čak i da ga potpuno prekrije. Ponegde dozvoli da se zid pojavi i uključuje ga kao aktivan likovni element. Pred nama se odvija prećutni dijalog između otiska i zida. Dvodimenzionalna uravnotežena (crna) površina koja sa pozadinom (belim zidom) gradi kontrast i kroz međusobni, naizgled ujednačen i monoton ritam, sugeriše likovnost (eksploatišem jak i beskompromisan kontrast na kome se upravo zasniva grafički izraz). Vizuelna igra koja sama gradi likovnost ali se ne zadržava na tome. Kombinujući grafičke listove u zasebne celine, ostvarujem slobodnu igru listova, formata i oblika. Otisak se nameće zidu. Otisak se nameće prostoru. Otisak se nameće posmatraču.

Otisak je potpuno artikulisan u jedinicu izražaja, genetski modifikovanu i nezavisnu od klasičnog predloška. Svaka jedinica podjednako je važna, a kao celina predstavljaju činjenicu, kao što je i zid na kojem stoje. Dominantne partije crno bojenih oblika razvijaju se do pretećih dimenzija. Snažna drama sugeriše osećaj napetosti i potencira mogućnost prevlasti crnog. Kroz monohorme principe i naglašenu geometrizaciju gradim kompozicije velikih formata sa dominantnom linijom i agresivnim oblicima. Disciplina čistoće izraza umanjuje njegovu masivnost tako da ne opterećuje posmatrača. Gledanje ovog dela je nužna formalnost, tek inicijacija. Vizuelna precepcija koja vodi daljoj analizi. Kontinuiranom izgradnjom nema jasnog početka ili kraja. Njegova fizička pojava i „sadržaj“ dovode nas do tačke gde nas prepuštaju apstraktnom aspektu, on prelazi u misaoni ekvivalent i sugerisana je beskonačnost. Njegov proces funkcionisanja implicira beskonačnost - ultimativni otisak koji menja prostor ili mu se prilagođava. Postavljane pojedinačnih elemenata zavisi od samog prostora. Rad je potpuno podložan intervencijama koje bitno menjaju njegovu pojavu. Zamisao je da tokom trajanja postavke svakog dana menjam raspored jedinica/otisaka i tako iznova dobijam novu celinu odnosno novo izdanje rada. Glavna odlika ovog rada je varijabilnost, mogućnost transformacije po potrebi ili volji pre svega.

Takođe je bitno pomenuti da se u ovom slučaju koristim čitavim tiražom u funkciji jednog dela.

Tehničke karakteristike

U  ovom slučaju jedinica je dimenzija 50x50cm a njegove krajnje dimenzije zavise od kapaciteta galerije. Rad ja izveden po principu ravne štampe na ofset mašini, u tehničkom žargonu “fleka”(bez rastera), a štampan je na kunstdruk papiru 300gr/m².

Sve se dešava u standardnom opsegu vizuelnog polja od 180°, nema ničeg iluzionističkog, a gabarit je postavljen iz čiste nužde kako bih ukazao na princip.


Dislokacija / Sekcija A-2

DISLOKACIJA

 

Projekat predstavlja ideju autonomije samog medija kao forme a upravo kroz novu procenu vrednosti istog. Smatram da grafika može biti legitimno i autentično autorsko delo koje ima mogućnost identičnog ponavljanja, što se odnosi na karakteristiku medija a ne dela nužno.

Mišljenja sam pre svega da se mogućnosti „reinvencije“ medija nalaze unutar njega samog i njegovih principa. Shodno tome bavim se razmatranjem šta Grafika, kao medij, može još da bude. Dalje, ništa manje važno, pojavna moć medija i uticaj na prostor u ambijentalnom smislu. Tako, postavljam grafički medij kao MOTIV.

Okosnicu ovakvog razmišljanja predstavlja grafički princip i moja interpretacija pomenutog.

Kvadrat

Svakako da se kroz rad prožimaju likovni aspekti i uočljivi elementi likovne konstrukcije. Ipak, rad je kalibriran sa namerom da se izbegnu tumačenja „sadržaja“ i skretanje pažnje sa suštinskog značenja. Likovnost je u drugom planu.

Jedino kvadrat nosi težinu likovnog čitanja. Funkcionalnost kvadrata od suštinskog je značaja za isticanje ideje u praktičnom smislu. Uvodim ga u perceptivni svet kao čist i ogoljen likovni element na površini ili kao samu površinu. Kvadrat predstavlja bazičnu, molekularnu formu.

Iako je rečnik apstraktnog izraza dominantan, figuracija je neizostavan klip mehanizma ovog rada. Naime, prisustvo autora (koje se podrazumeva tokom tehničke realizacije) neophodno je i tokom daljeg emitovanja rada. Organski element/figura (sam autor) sprovodi dalju progresiju rada.

Sekcija A

Oslobođen od faseta, margina, klasične signature, otisak se potpuno sjedinjuje sa papirom. Papir gubi ulogu nemog nosača otiska i postaje aktivan element. Otisak više nije puki slikovni prikaz. Biva rasterećen piktoralnog elementa sve do površine, konkretne plohe, što otisak ustvari i jeste. Otisak (odnosno njegov narativni sadržaj) trpi tretman redukcije, simplifikacije i transformacije. Ne podleže funkciji ekspresije.

Otisak ima tendenciju potpune dominacije nad zidom čak i da ga potpuno prekrije. Ponegde dozvoli da se zid pojavi i uključuje ga kao aktivan likovni element. Pred nama se odvija prećutni dijalog između otiska i zida. Dvodimenzionalna uravnotežena (crna) površina koja sa pozadinom (belim zidom) gradi kontrast i kroz međusobni, naizgled ujednačen i monoton ritam, sugeriše likovnost (eksploatišem jak i beskompromisan kontrast na kome se upravo zasniva grafički izraz). Vizuelna igra koja sama gradi likovnost ali se ne zadržava na tome. Kombinujući grafičke listove u zasebne celine, ostvarujem slobodnu igru listova, formata i oblika. Otisak se nameće zidu. Otisak se nameće prostoru. Otisak se nameće posmatraču.

Otisak je potpuno artikulisan u jedinicu izražaja, genetski modifikovanu i nezavisnu od klasičnog predloška. Svaka jedinica podjednako je važna, a kao celina predstavljaju činjenicu, kao što je i zid na kojem stoje. Dominantne partije crno bojenih oblika razvijaju se do pretećih dimenzija. Snažna drama sugeriše osećaj napetosti i potencira mogućnost prevlasti crnog. Kroz monohorme principe i naglašenu geometrizaciju gradim kompozicije velikih formata sa dominantnom linijom i agresivnim oblicima. Disciplina čistoće izraza umanjuje njegovu masivnost tako da ne opterećuje posmatrača. Gledanje ovog dela je nužna formalnost, tek inicijacija. Vizuelna precepcija koja vodi daljoj analizi. Kontinuiranom izgradnjom nema jasnog početka ili kraja. Njegova fizička pojava i „sadržaj“ dovode nas do tačke gde nas prepuštaju apstraktnom aspektu, on prelazi u misaoni ekvivalent i sugerisana je beskonačnost. Njegov proces funkcionisanja implicira beskonačnost - ultimativni otisak koji menja prostor ili mu se prilagođava. Postavljane pojedinačnih elemenata zavisi od samog prostora. Rad je potpuno podložan intervencijama koje bitno menjaju njegovu pojavu. Zamisao je da tokom trajanja postavke svakog dana menjam raspored jedinica/otisaka i tako iznova dobijam novu celinu odnosno novo izdanje rada. Glavna odlika ovog rada je varijabilnost, mogućnost transformacije po potrebi ili volji pre svega.

Takođe je bitno pomenuti da se u ovom slučaju koristim čitavim tiražom u funkciji jednog dela.

Tehničke karakteristike

U  ovom slučaju jedinica je dimenzija 50x50cm a njegove krajnje dimenzije zavise od kapaciteta galerije. Rad ja izveden po principu ravne štampe na ofset mašini, u tehničkom žargonu “fleka”(bez rastera), a štampan je na kunstdruk papiru 300gr/m².

Sve se dešava u standardnom opsegu vizuelnog polja od 180°, nema ničeg iluzionističkog, a gabarit je postavljen iz čiste nužde kako bih ukazao na princip.


Dislokacija / Sekcija B-1

Sekcija B

 

U ovom slučaju radi se o transparentim PVC folijama 40x40cm, debljine 0,2mm koje koristim za štampu umesto papira. U tehničkom smislu može se reći da je u pitanju klasičan tretman (sito štampa) ali suština u ovom radu nije u jednom „listu“. Svaki list je sloj koji dodavanjem na prethodni menja situaciju. Ujedno svaki od ovih listova mogu se pomerati u stranu (levo i desno) što dodatno otvara nove mogućnosti. Ovaj rad inače prati osnovne principe u detaljnom opisu Sekcije A.

Bitna osobina ovog rada je interaktivan karatker. Računam na potencijalni izazov koji se postavlja čak i posmatraču da učestvuje.


 

O meni

 

 

Rođen sam 1978. godine u Ćupriji. Diplomirao sam na Akademiji likovnih umetnosti u Prištini 2001. godine na odseku za grafiku. Magistarske studije završio sam 2005. Godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu na odseku za grafiku.

Izlažem od 1999. godine. i aktivan sam učesnik aktuelne umetničke scene u zemlji i inostranstvu. Član sam ULUS-a, počev od 2005. godin.

Trenutno radim kao asistent na predmetu Metodika nastave likovne umetnosti na Pedagoškom fakultetu u Jagodini.

Kontakt:

Rudo 3/263, 11000 Beograd, Srbija

065/8097785

djordjevicmilos@yahoo.com

 

Učestvovao sam na preko 80 grupnih nacionalnih i međunarodnih izložbi, bijenala i trijenala (važnije izložbe):

2009 Umetnost bez granica, Sedište Ujedinjenih Nacija, Nju Jork, SAD

2004,05,06,07,08,09  Majska izložba, Galerija Grafički Kolektiv, Beograd

2006,07,08. Prolećna izložba, Paviljon Cvijete Zuzorić, Beograd

V,VI,VII,VIII Interenacionalni Bijenale suve igle, Užice

2003,04,05 Niški grafički krug, Izložba malog formata, Niš

2006,07,08,09 Print Exchange, Sijetl, SAD

2004,05,06,07,08  Mali format, Galerija Grafički Kolektiv, Beograd

2004,05,06,07 Internacionalni salon minijature, Maramureš, Rumunija

2008 Kišgrafika, Budimpešta, Mađarska

2008 Woodrow Wilson Center, Vašington, SAD

2008 Bijenale grafike, Paviljon Cvijete Zuzorić, Beograd

2007 Izložba crteža i male plastike, Paviljon Cvijete Zuzorić, Beograd

42.i 43. Zlatno pero Beograda, Galerija Progres, Beograd

2006 Bookmarks exchange, Belgija

2006 Eks libris - Zimske paralimpijske igra, Torino, Italija

2006 Internacionalni salon minijature, Urugvaj

2006 BIAM Bijenale minijature, Kvibek, Kanada

2006 Galerija DLUM, Maribor, Slovenija

2004 Internacionalni Eks libris konkurs, Meksiko

2005 VIII Internacionalno Bijenale grafike, Španija

2005 Internacionalni salon grafike, Portugalija

2005 Eks libris - Bajke i legende, Vareze, Italija

2005 Bijenale grafike, Cluj, Rumunija

2005 Eks libris bijenale - Evropa u znacima, Gniezno, Poljska

 

Do sada sam imao osam samostalnih izložbi:

2009 „Dislokacija“, Galerija O3on, Beograd

2008 „Ne TE“, Grafike, Galerija ULUS-a, Beograd

2007 „A.O. Dislokacija“/Magistarska izložba, Galerija FLU, Beograd

2007 Grafike, Biblioteka „Dr Vićentije Rakić“, Paraćin

2006 Grafike, Učiteljski fakultet, Užice

2004 Grafike i crteži, Galerija studentskog grada, Novi Beograd

2004. Grafike, Galerija SULUJ-a, Beograd

2003 Grafike i crteži, Galerija Sinđelić, Ćuprija

U pripremi su dve izložbe u toku jeseni u Modernoj galeriji u Kragujevcu i Galeriji „Čedomir Krstić“ u Pirotu.

 

Kolonije i projekti:

2009 Cite des Arts, studijski boravak, Pariz, Francuska

2008 InterArt internacionalni kamp umetnosti, Ajud, Rumunija

2007 Projekat otvorenog ateljea u zvaničnom programu EXIT festivala, Novi Sad

2004 Likovna kolonija grafika, Smederevo

 

Nagrade:

2008 Otkup Ministarstva za kulturu na izložbi u Grafičkom kolektivu, Beograd

2005 Stipendija Nacionalne službe za zapošljavanje, Beograd

2005 Nagrada na VII Interenacionalnom Bijenalu suve igle, Užice

2005 Nagrada NIS Energogas-a na konkursu za mlade autore, Beograd

2004 Nagrada na XII Bijenalu studentske grafike, Beograd

 

Radovi mi se nalaze u nekoliko kolekcija u inostranstvu (Rumunija, SAD i Kanada).

 

Web site

http://