Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Branko Lesjak

Put u nepoznato

 

Put... ponekad kratki, ponekad dugi, beskonačan. Bez njega nema ni početka ni kraja. Završava se jedan a počinje drugi. Željeni put, pun iznenađenja. Radostan, veseo i tužan. Haotičan. A cilja nikada nema, ide, ali dođe novi, bolji ili lošiji.

 

Put... put je večan, voziti se po uvek istom putu. Putevi snova, želja, sreće, radosti, zadovoljstva, nade. Put po beskonačnom, uvek željenom. Ponekad plešemo, bežimo u nežnim ritmovima tanga, kao da je to ples koji se ne završi. Uzak, širok sa stanicama.

 

Razmišljanja, koja pune i prazne mozak. Koja se ruše, grade ali gotovo nikada ne ostaju isti. Daju misli i ideje. Vitke su, lepe i željene. Velike, dosadne i jedva podnošljive.

 

Oni su uski za one koji su uski. Široki su za preširoke. Ponekad predstavljaju smisao i želju za još. Neki ih ne vole, ali moguće ne vole sebe. Drugi ih obožavaju i s njima žive.

 

Svakom svoj. Takav ili onakav. Odluka je tvoja, ne moja! Do kraja!!!

 

 


Druga strana

 

Priča ove fotografije prikazuje isti prostor sa dvoje, od vremena umornih vrata. Od ovih, jedna pokušavaju da zadrže blistavost nekih prošlih, verovatno boljih vremena, a druga ostaju pusta i hladna, kao današnje doba.


Potrošnja

 

U predloženom setu fotografija sa naslovom “Potrošnja”  zainteresovan sam  za pojavu aktuelnog fenomena potrošnje,  te moguće refleksije  ove u umetnosti. Mislim  da postoji osnovna razlika između potrošnje kao osnovne ljudske potrebe i savremene potrošnje, koja je društveno i kulturno samo drugi aspekt neoliberalnog kapitalizma. U svom radu interesuje me prelaz iz kulture potreba u kulturu potrošačkih želja, stoga, za prelaz iz namenske potrošnje u  potrošnju kao ideologiju. Zanima  me i deklarisani model idealnog društva srednje klase, znači  idealnu  četvoročlanu porodicu, koja živi u idiličnoj prigradskoj kući, punoj različitih tehnologija, koja ima  ispred kuće parkiran lični automobil, eventualno dva. Porodica , međutim,  unutrašnji  sadržaj određuje sadržajem polica trgovačkih centara.

U svom radu, pitam se, da li je između ovih polica moguća praksa ( interakcija) informisanog i samosvojnog potrošača. Ovaj samosvojni Čovek potrošač se može naći u teškim situacijama, i u položaju kada se pita, da li uopšte postoji bilo koji proizvod bez vidljivog brenda.  Zbunjeni  prodavač obično odgovara sa pitanjem, šta to nije u redu sa vidljivo označenom  markom.

Na kraju, pitao sam se, gde u ovoj savremenoj priči svoj ulogu imaju savremene umetničke prakse, kako ovu priču ispričati kroz prizme umetničke fotografije. Mislim, da  savremeno društvo, koje nije potrošačko, gotovo je nemoguće. Tu osnovnu ideju sam pokušao preneti posmatraču.

 
Tehnički podaci: priložene fotografije u godini 2009. snimljene su u trgovačkom centru u Magdeburgu, Nemačka. Fotografije su snimljene na analogni srednji format a film je skeniran u digitalni oblik.

 


 

O meni

 

 

 

 

Curriculum Vitae


Branko Blaž Lesjak
Karnegijeva 3

11000
Beograd
email: blazlesi@yahoo.com
Tel: 00381611145449


Rođen sam godine 1975 u Celju, Slovenija, sada sam student Akademije  umetnosti u Beogradu, smjer fotografija, u klasi prof. Milana Aleksića. Svoje dosadašnje znanje nadgrađujem  teorijskim i  praktičnim istraživanjima u akademskom okruženju.

Do danas sam pripremio  niz samostalnih izložbi:

2008 Galerija Pelikanova kula, Celje: Put u nepoznato
2007 Galerija, Gorenje d.o.o. , Velenje
2006 KUD France Prešeren, Ljubljana: Erotika iznad 45 stupnjeva
2006 Galerija Mercator, Ljubljana: Crno i belo
2006 Galerija u Internet cafeju u Celju: Black & White
2006 Galerija Slovenj Gradec, MKC: Window View
2005 Galerija Hotel Dobrna: Deca u gradu Lienz (Austrija)
2005 MK Galerija, Velenje: Ostalo je samo ljubav
2005 MK Galerija Celje: Prolaz

Također ućestvovao sam u sledećim grupnim izložbama:

2009 Galerija La Vigie, Nîmes, Francuska
2009 Galerija Cankarjev dom, Ljubljana: treće mesto Fotografija godine 2009
2006 Opčina Velenje, Galerija: Izložba najboljih fotografija godine
2006 Ljubljana, Kongresni trg: Svi različiti, svi jednaki
 
Od nagrada, izdvojio bih treću nagradu  na konkursu za fotografiju godine 2009. Tim povodom je o meni  napisano u obrazloženju: »da Lesjak nagradu dobija za serijal od osam radova ( fotografiju) u boji, u kojima suvereno sledi karakterističnu tradiciju naglašenog esteticizma i otvorenosti prozaičkih motiva. Njegova kreativna produkcija prikazuje želju za reprodukcijom predmetne realnosti na način dokumentovanja svakodnevnog života, znači za dokumentovanje onoga, što svaki dan doživljavamo kako u društvenoj interakciji sa svetom tako i u vlastitoj psihološkoj realnosti«.


Izložbe u pripremi:


2009 Izložba u novembru mesecu u Beogradu.

 

 

 

Web site

http://branko blaz lesjak