Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Darija S. Radaković

SEDNIK

Po svojoj suštini guzica teži mestu. Skloni smo da ovu činjenicu pravdamo lenjošću smatrajući da je guzica objekat nespreman i nesposoban da utiče na okruženje.
U svom osnovnom stanju, guzica je čvrsto prirasla za "svoje mesto" na koje polaže guzno pravo - jednom zauzeto mesto se ne menja bez dobrih izgleda da se zauzme neko bolje.
Svaka primetna kretnja guzice je prelaz između dva mesta u funkciji održanja i jačanja statike.

Težnja guzice za zauzimanjem mesta manifestuje se u situacijama kada se, usled povoljnih društveno-političkih okolnosti, neka guzica nađe u prilici da zazume više od jednog mesta.
Ovo zauzimanje više mesta dovodi do guzne shizofrenije.

Raspeta, shizofrena guzica, teži da uspostavi narušenu statiku; zauzma treće, četvrto, itd. mesto pretvarajući se u - Sveguzicu.


VRZINO KOLO
Začarani krug u koji se pojedinci hvataju; gubi se osećaj za vreme i okreću se kako viša sila nalaže.
Ovo kolo je delo vraga (vr’z) koji upravlja ponašanjem onih koji se u njemu nađu. 

O meni

Rođena sam u BiH, Jugoslavija. Završila sam VŠLIPU i diplomrala slikarstvo u klasi prof. Dušana Otaševića na ALU u Beogradu. Samostalni sam umetnik, nastanjena u Beogradu u nedostatku boljih opcija.

 

Web site

http://theguzice.blogspot.com/