Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Dina Belančić

Simulacija slike

Projekt Simulacija slike podrazumeva radove koji, bez uobičajenih slikarskih sredstava i postupaka, teže da stvore privid, pričin ili opsenu tradicionalno shvaćenog slikarstva.

Osnovni postupak nije slikanje nego kopiranje i to kopiranje shvaćeno ne kao potreba da se sačuva identitet originala (ako tako nešto uopšte i postoji) već kao svojevrsna dekonstrukcija datog (ili: tradicionalnog) zakona slike i zakona originalnog.

Digitalno kopiranje, kao polazna tačka procesa rada, niti poništava niti potvrđuje važnost (smisao, vrednost) preuzetog dela. Čim se re-produkuje i smesti na neravnu (reljefnu) podlogu to delo nužno menja svoj identitet. Dodatne i, po pravilu, diskretne gestualne intervencije koje dolaze na kraju neophodne su kako bi se mehanički efekti digitalizacije prilagodili vizuelnim ciljevima koji su različiti, osobeni u svakom pojedinačnom radu ovog projekta. (Sâmo retuširanje kopija na platnu/reljefu obavezujući je postupak čiji cilj je da učvrsti pričin, avet, simulakrum slike.) Zato se mora reći da intervencije u kopiranju, ako su uspele, nužno naglašavaju kreativni aspekt ponavljanja shvaćenog kao „ponavlje s razlikom“...      

Sami radovi su obeleženi ekstatičnom, ekspresivnom figuracijom koja najčešće koristi fotografsku, crno-belu paletu u koju su utkane jedva primetne kolorističke intervencije. 

Iako zahvaljujući kopijama ima izgled retro-arta, iako zahvaljujući likovnom retušu podseća na slikarstvo, ipak projekt Simulacija slike svedoči o jednom senzibilitetu koji nije opterećen uzorima i koji zna za opsenu koju vrši. Za njega, približavanje bilo čemu je, u isti mah, i udaljavanje. Ovi radovi nemaju potrebu da se na bilo kom mestu zaustave, da trajno definišu svoj cilj. Njihov „cilj“ je odgonetanje tajne dvodimenzionalnog likovnog prostora posle tradicionalne slike koja je iscrpljena...  


 

O meni

Dina Belančić


Rođena 1981 godine u Beogradu. Diplomirala 2008 na  Likovnom fakultetu u Beogradu u klasi prof. Čedomira Vasića. Član ULUS-a od 2009. godine. 

Izložbe:

2005-galerija Doma omladine izlozba crteza I sitne plastike studenata FLU

2006-galerija Doma omladine izlozba crteza I sitne plastike studenata FLU

2006-galerija FLU-a izlozba radova intermediske radionice prof. Dragana Jovanovica

2007- galerija Doma omladine izlozba crteza I sitne plastike studenata FLU

2008- galerija Doma omladine samostalna izlozba  '”Simulacija slike”

2008- izlozba mladih nis art fondacije - Nis , Beograd , Novi Sad

2008- galerija Doma omladine izlozba crteza I sitne plastike studenata FLU

2008- likovna galerija kulturnog centra Vrbas “Paleta mladih”

2009- paviljon Cvjeta Zuzorić izložba novih članova

2009-galerija L'Atelier G samostalna izlozba "Tableaux" - Pariz 

 

 

 

Web site