Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Dragana B. Stevanović

Crteži

U ovoj seriji crteža koju sam počela sredinom 2008. god. ispitujem mogućnosti prikazivanja ženskog lika i figure u crtežu u kontekstu društvenih stereotipa kada su u pitanju rodno očekivane uloge vezane za žensku pojavnost i telo: snaga, putenost, poželjnost, materinstvo, lepota. 
Ove crteže vidim kao tematske predloške za drugačija tumačenja ovih pojmova.
Svi crteži su rađeni olovkom i suvim pastelom na papiru, formata 50x36 cm.


Nove ženske slike

U ovom ciklusu slika sam krenula od oblikovnog i simboličkog nivoa slike suprotstavljanjem oštrougaonih oblika (koje sugerišu ’’muškolik’’ tj. muške forme) nasuprot oblim formama koje simbolički predstavljaju ženske forme (tj.‘’ženskolik’’).

Namera mi je bila da istražim vizuelna određenja, karakter i dinamizam muških i ženskih formi, njihove međusobne odnose primenjene na subjekat koji je vizuelno- simbolički polno i rodno nedovoljno ili višesmisleno određen. Subjekat- figura je destruisana i često svedena do granica prepoznatljivog, ona daje izraz očigledne nesavršenosti.  

Ritmična cik-cak površina dinamizuje samu površinu platna, njena repeticija sa malim odstupanjima sugeriše otkucaj i nepromenljivost. Ovaj ritam je namerno jedino okruženje figure, ona je u neposrednom prožimanju i komunikaciji sa njom a time je i ukupni prostor slike sveden na dogadjaj oko figure. 

Značenjsko i konačno tumačenje rada je uvek otvoreno i prepušteno posmatraču a često sadrži sugestiju u nazivu slike. 

Ovi radovi će biti predstavljeni na samostalnoj izložbi u Galeriji ULUS u Beogradu, avgusta 2009.

 

 


Fotografije - Ženski rokovnik 2009.

Fotografije žena na radnom mestu nastale su tokom 2008. godine, kao rezultat saradnje na projektu Ženski rokovnik za 2009. godinu, pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova u Novom Sadu.
Ideja je bila da se predstave žene koje se u profesionalno bave poslovima koji su u našoj sredini označeni kao netipično ženski ili samo kao’’muški’’.
Cilj ovog rada je podizanje nivoa javne svesti o postojanju i aktivnom ravnopravnom učešću žena u različitim profesijama.
Seriju fotografija formata 80x120cm, u digitalnoj štampi čini dvanaest portreta na radnom mestu.


 

O meni

Dragana B. Stevanović, rođena 1975. u Beogradu 

Obrazovanje: 

2005. Magistrirala na odseku za crtež u klasi prof. Branke Janković Knežević na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu

2001. Diplomirala  na odseku za slikarstvo na Akademiji Umetnosti u Novom  Sadu, u klasi prof. Milana Blanuše

1994/97. studirala Istoriju umetnosti na  Filozofskom fakultetu u Beogradu 

Samostalne izložbe (izbor): 

2005. L2 Kontemporary, Los Anđeles, USA

2005. Galerija Remont, Beograd

2005. Art Klinika, Novi Sad

2003. Galerija Paleta, Kulturni Centar Beograda

2003. Galerija Stara Kapetanija, Zemun

2001. Galerija SKC, Beograd 

Grupne izložbe (izbor) : 

2009. Budoar- požuda (autroska izložba B.Milinkovića) , Galerija Eurocentra, Beograd

2009. Telenor kolekcija, Izložba savremene srpske umetnosti, MSU Novi Sad

2008. Savremeni crtež 08., Henkel, Kuća legata, Beograd

2008. Telenor kolekcija, Izložba savremene srpske umetnosti, Beograd

2008. Vienna Art Fair, Vienna, Austria

2008./2005/2003. 9/8/7 Međunarodni bijenale umetnosti minijature, Gornji Milanovac

2007. Off’limits festival ( fotografije), Dortmund, Nemačka

2005. Sedmi beogradski Bijenale crteža i male plastike

2003. Izložba Srpskog crteža, (autor: Kosta Bogdanović, Gradska galerija Požega )

2003. Dom Kulture Studentski grad, YU-Paleta mladih, Beograd

2003. Galerija Doma kulture Studentski grad, Izložba crteža studenata Akademije Umetnosti

2002. Autorska izložba Jugoslovenskog crteža, (autor: Milan Blanuša, Gradska galerija Požega)

2001. Prezentacija video-rada,,Space-me-Ship me'' ,Cinema Rex, Beograd

2000. Bijenale mladih, Konkordija, Vršac

1998. Oktobarski Salon, Galerija Radničkog univerziteta, Novi Sad

1995. Nedelja kulture-dela-ne-kulture, Srećna galerija SKC, Beograd 

Nagrade:

2009. Nagrada za kolekciju fotografija, FKV Novi Sad ( fotografije)

2002. Grand Prix- 5 likovni salon mladih, Novi Pazar ( slike ) 

Javne kolekcije:

2007. Telenor Kolekcija savremene srpske umetnosti, Beograd 

Rezidencija:

Can Serrat, Spain 2008. 

- Od 2007.  radi  na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kao Stručna saradnica u nastavi na predmetu Crtanje

- Od 2005. godine angažovana kao saradnica, učesnica i koautor u grupi Per.Art iz Novog Sada.

www.perart.org

- U statusu Samostalnog umetnika u periodu 2003. - 2006.

 

 

Web site

http://